Rädda liv med första hjälpen och HLR

hjärt- och lungräddning

Det finns kunskaper som är nyttiga för alla att känna till. Första hjälpen och hjärt- och lungräddning är sådana kunskaper. Det finns olika tekniker och metoder inom detta område, och kunskaper om dessa metoder kan rädda liv på människor.

Vad är första hjälpen och hjärt- och lungräddning?

De flesta har nog hört talas om första hjälpen. Första hjälpen innefattar allt ifrån att ta hand om mindre sår till att ge hjärtmassage, hjärtkompressioner och andra tekniker inom hjärt- och lungräddning. Att utföra första hjälpen på barn fungerar dock på ett annat sätt, så det krävs att man vet om skillnaderna. Det är till exempel viktigt att inte blåsa för hårt, och detsamma gäller för hjärtmassagen. Barns kroppar är ömtåligare än vuxna kroppar helt enkelt.

Utbildningar och produkter

Vem som helst får utföra första hjälpen på andra människor, men det är såklart en stor fördel om personen som utför det är någorlunda kunnig inom området. Med hjälp av utbildningar kan alla få de kunskaper som behövs för att utföra första hjälpen. Hos HLR-hjälpen hittar du utbildningar inom olika delar av området, till exempel hjärt- och lungräddning för barn, hjärt- och lungräddning för vuxna och första hjälpen-grundkurser. Här kan du även köpa en hjärtstartare (även kallat defibrillator). Det är en apparat som med hjälp av elstötar kan få igång hjärtat igen efter ett hjärtstopp. Du guidas enkelt genom processen via symboler och röstkommandon.

Kunskaper som räddar liv

Man beräknar att hela 10 000 personer får hjärtstopp per år, men endast 400 av dem överlever. Om fler hade kunskap om hjärt- och lungräddning och hur den utförs – manuellt eller med en hjärtstartare – skulle överlevnadssiffran säkerligen vara högre. En utbildning inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning behöver inte ta särskilt lång tid, men ger kunskaper som räddar liv.